About

 

Organization of the conference

The 20th National Electrochemistry Meeting (China)


Organization

Conference Chairs:Yongyao,Xia(Fudan University) 、Xueyi,Guo(Central South University)

Cochairman:Yougen,Tang(Central South University)、Xianyou,Wang(Xiangtan University) 、Shuangyin,Wang(Hunan University)

Secretary general:Hongtao,Liu(Central South University)、Haiyan,Wang(Central South University)

Deputy secretary general:Min,Liu(Central South University)、Jianmin,Ma(Hunan University)、   Chuankun,Jia(Changsha University of Science and Technology、Xiukang,Yang(Xiangtan University)

 

Advisory Committee(In alphabetical order)

Shengmin,Cai(Peking University)、Chunan,Cao(Zhejiang University)、Hongyuan,Chen(Nanjing University)    Liquan,Chen(Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences)、Yongjun,Chen(National Natural Science Foundation)、  Huiming,Chen(Shenyang Institute of Metals, Chinese Academy of Sciences)、Jianhua,Dong(National Natural Science Foundation)、Shaojun,Dong(Changchun Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)、 Feixue,Gao(National Natural Science Foundation)、Can,Li(Dalian Institute of Chemical Compounds, Chinese Academy of Sciences)、Yongfang,Li(Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)、Wenping,Liang(National Natural Science Foundation)、Zugeng,Lin(Xiamen University)、Zhongfan,Liu(Peking University)、Juntao,Lu(Wuhan University)、Nanqi,Ren(Harbin Institute of Technology)、 Shigang,Sun(Xiamen University)、Shaowu,Tian(Xiamen University)、Zhongqun,Tian(Xiamen University)、Erkang,Wang(Changchun Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)、Lijun,Wan(University of Science and Technology of China)、Feng,Wu(Beijing Institute of Technology)、Xiurong,Yang(Changchun Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)、Yusheng,Yang(PLA Institute of Chemical Defense)、 Jiannian,Yao(National Natural Science Foundation)、Junlin,Yang(National Natural Science Foundation)、 Baolian,Yi(Dalian Institute of Chemical Compounds, Chinese Academy of Sciences)、 Zongrang,Zhang(Shanghai Normal University)、Suojiang,Zhang(IP of CAS)、Quanxing,Cha(Wuhan University)

 

Academic committee

Chairman:Jun,Chen(Nankai University)

Cochairman:Wei,Xing(Changchun Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)、Lin,Zhuang(Wuhan University) 

 

Committee memberIn alphabetical order

Chengxin,Cai(Nanjing Normal University)、Wenbin,Cai(Fudan University)、Dianxue,Cao(Harbin Engineering University)、Gaoping,Cao(People's Liberation Army Institute of Chemical Defense)、Liwei,Chen(Suzhou Institute of Nanotechnology, Chinese Academy of Sciences)、Shengli,Chen(Wuhan University)、Guowang,Diao(Yangzhou University)、Keqiang,Ding(Hebei Normal University)、Louzhen,Fan(Beijing Normal University)、Yujie,Feng(Harbin Institute of Technology)、Xueping,Gao(Nankai University)、Yuguo,Guo(Beijing Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)、Shuqing,Hu(The 18th of CLP Group)、Yunhui,Huang(Huazhong University of Science and Technology)、Jinghong,Li(Tsinghua University)、Qingyu,Li(Guangxi Normal University)、Weishan,Li(South China Normal University)、Shijun,Liao(South China University of Technology)、Haibo,Lin(Jilin University)、Xiaoxia,Liu(Northeastern University)、Xiaoquan,Lu(Northwest Normal University)、Houyi,Ma(Shan Dong University)、Zifeng,Ma(Shanghai Jiaotong University)、Lanquan,Mao(Beijing Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)、Liqiang,Mai(Wuhan University of Technology)、Mu,Pan(Wuhan University of Technology)、Bin,Ren(Xiamen University)、Minhua,Shao(Hong Kong University of Science and Technology)、Peikang,Shen(Zhongshan University)、Gongquan,Sun(Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences)、Kening,Sun(Harbin Institute of Technology)、Yougen,Tang(Central South University)、Yexiang,Tong(Zhongshan University)、Aijie,Wang(Harbin Institute of Technology)、Chongtai,Wang(Hainan Normal University)、Jianming,Wang(Zhejiang University)、Xianyou,Wang(Xiangtan University)、Xindong,Wang(Beijing University of Science and Technology)、Zidong,Wei(Chongqing University)、Baojia,Xia(Shanghai Institute of Microsystems, Chinese Academy of Sciences)、Dingguo,Xiao(Beijing University)、Xinghua,Xia(Nanjing University)、Qunjie,Xu(Shanghai University Of Electric Power)、Chuanwei,Yan(Shenyang Institute of Metals, Chinese Academy of Sciences)、Hanxi,Yang(Wuhan University)、Haifeng,Yang(Shanghai Normal University)、Hui,Yang(Shanghai Institute of Advanced Studies, Chinese Academy of Sciences)、Yong,Yang(Xiamen University)、Xiaogang,Zhang(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics)、Xinsheng,Zhang(East China University Of Science and Technology)、Yingjie,Zhang(Kunming University of Science and Technology)、Guohua,Zhao(Tongji University)、Jinbao,Zhao(Xiamen University)、Junwei,Zhen(Suzhou University)、Henghui,Zhou(Peking University)

 

 

Organizing Committee

Chairman:Yougen,Tang(Central South University)

Cochairman:Xianyou,Wang(Xiangtan University)、Hongtao,Liu(Central South University)、Shuangyin,Wang(Hunan University)、Fangyi,Cheng(Nankai University)

 

 

Member

Xiaobo,Ji、Anqiang,Pan、Xincun,Tang、Suqin,Liu、Zhanhong,Yang、Dong,Qian、Kaiyu,Liu、Shangbin,Sang、Zhiguang,Peng、Kai,Han、Hongshuai,Hou、Yajuan,Li、Yingping,Zou、Min,Liu、Zhen,He、Wenzhang,Li、Xiaoqing,Qiu、Jun,Yan、Yi,Zhang、Liu,Xu、Jun,Liu、Libao,Chen、Jun,Huang、Junliang,Yang、Zhouguang,Lu、Jianmin,Ma、Jiexi,Wang、Xiukang,Yang、Li,Liu、Chuankun,Jia、Hongbo,Shu、Ru,Chen、Jia,Huo、Jilei,Liu、Bing'an,Lu、Yuanli,Ding、Xiao,Liang

 

 

Award committee

Chairman:Yongfang,Li(Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)

Cochairman:Yougen,Tang(Central South University)